Adobe Photoshop CS 2

Kategoria: Adobe Photoshopsprezyna94
2009-12-30, 18:09
Adobe Photoshop CS2


Adobe Photoshop CS2 jest profesjonalnym programem przeznaczonym do edycji obrazów bitmapowych. Nowe niezwykłe funkcje, w jakie został wyposażony ułatwiają pracę z fotografiami, z aparatów cyfrowych. Szeroka paleta różnego rodzaju narzędzi edycyjnych pracujących w trybie 48 bitowym, pozwala na zwiększenie kreatywności i produktywności. Pomaga rónież osiągnąć najlepszy z możliwych efektów końcowych dla opracowywanego projektu, niezależnie do medium, w jakim ma on być wykorzystany - druk, wideo, prezentacja, broszura elektroniczna czy też Internet. Nowy Adobe Photoshop CS2 oferuje narzędzia pozwalające na twórczą, prawie niczym nie ograniczoną pracę z obrazem. Photoshop CS2 dostarczany jest wraz z Adobe ImageReady CS2, programem umożliwiającym tworzenie i optymalizację grafiki na potrzeby stron internetowych.

Funkcje usprawniające tworzenie i przegladanie obrazków

Adobe Bridge
w programie Adobe Photoshop CS2 Przeglądarka plików stała się samodzielną aplikacją: Adobe Bridge. Aplikacja ta działa równolegle z programem głównym np. gdy użytkownik edytuje dane w programie Photoshop CS2, aplikacja Bridge generuje miniaturki. W nowej aplikacji wprowadzono szereg nowych funkcji, szczególnie cennych dla fotografików np. jednoczesne przetwarzanie wielu plików Camera Raw, nowa funkcja znakowania i tryb pokazu slajdów. Aplikacja Bridge obsługuje również inne programy z pakietu Creative Suite (np. Illustrator CS2, InDesign CS2 i GoLive), to znaczy usprawnia ich wzajemną współpracę.

Punkt zbiegu
Dzięki nowatorskiemu narzędziu Punkt zbiegu wszelkie zmiany i przekształcenia są dostosowywane do zdefiniowanej perspektywy. Użytkownik może utworzyć własną siatkę perspektywy, po czym malować, powielać i przeciągać obiekty wokół punktów siatki lub inaczej. Narzędzie Punkt zbiegu ułatwia projektowanie tak dalece, że każdemu kto z niego skorzystał raz, bardzo trudno będzie zeń zrezygnować.

Wypaczanie obrazków
Obrazki są wypaczane bezpośrednio w obszarze roboczym. Można skorzystać z bogatego zestawu gotowych ustawień lub samodzielnie rozmieścić punkty kontrolne siatki wypaczenia. Obrazek wypacza się między innymi po to, by dostosować ich kształt do pewnej powierzchni. Dzięki użyciu nowej funkcji obiektów inteligentnych wypaczona grafika pozostaje w pełni edytowalna.

Redukcja szumu
Filtr Redukcja szumu pozwala zwiększyć jakość obrazka poprzez usunięcie szumu, np. szumu wprowadzanego przez sensory aparatu lub ziarno filmu. Zaawansowane opcje filtra zapewniają kontrolę nad szumem w poszczególnych kanałach kolorów, szumem w pobliżu krawędzi obiektów i szumem powstałym w wyniku kompresji JPEG.

32-bitowe obrazki HDR
Dzięki trybowi edycji obrazków 32-bitowych o wysokiej dynamice jasności, czyli obrazków HDR, projektanci uzyskali kontrolę nad pełnym zakresem jasności, od najgłębszych cieni do najbardziej intensywnych świateł. Technika HDR pozwala uwidocznić szczegóły obrazka i zróżnicować je pod kątem jasności. Funkcja Złącz jako HDR pozwala nawet tworzyć 32-bitowe obrazki HDR poprzez łączenie wielu zdjęć z aparatów cyfrowych, uzyskanych przy różnych ekspozycjach.

Szerokie możliwości dostosowywania programu do potrzeb użytkownika

W programie Photoshop CS2 wprowadzono szereg nowych rozwiązań, zdecydowanie ułatwiających dostosowanie programu do preferencji osobistych i wymagań konkretnych projektów.

Dostosowywanie menu
Menu aplikacji mogą być dostosowywane do potrzeb użytkownika. Program Photoshop CS2 wyposażono w szereg gotowych przestrzeni roboczych oraz funkcję zapisywania własnych ustawień w postaci nowych przestrzeni roboczych. Służy do tego okno Dostosowywanie menu. Do poleceń menu można przypisywać własne skróty klawiaturowe, można też wyróżniać wybrane polecenia za pomocą kolorów.

Szersza automatyzacja
W programie Photoshop maksymalnie ułatwiono równoległe przetwarzanie obrazków. Służy do tego nowe polecenie Procesor obrazków, obsługujące m.in. pliki Camera Raw. Nowe zadania pozwalają przygotować obrazki do potrzeb filmów i prezentacji wideo. Wiele czynności na obrazkach usprawnia działający w tle program Adobe Bridge.

Zmienne
Tworząc serię podobnych kompozycji, można importować dane z zewnętrznych baz danych i arkuszy, czyli korzystać ze zmiennych. Nie jest potrzebna do tego żadna wiedza programistyczna. Przykładowe procedury, które warto zautomatyzować za pomocą zmiennych to: tworzenie zestawu banerów internetowych i tworzenie zestawu zdjęć o identycznych wymiarach i podpisach.

Skrypty zorientowane zadaniowo
Program Photoshop CS2 można skonfigurować do uaktywniania zadań i skryptów tylko w określonych okolicznościach. Służy to tego nowe okno Menedżer zdarzeń skryptów. Skrypty mogą być uaktywniane w odpowiedzi na różne standardowe zdarzenia, czyli stany programu Photoshop CS2.

Adobe Help Center
Nowy program Adobe Help Center działa w osobnym oknie, maksymalnie ułatwiającym przeglądanie i wyszukiwanie tematów Pomocy. Użytkownik ma dostęp zarówno do Pomocy programu Photoshop CS2, jak i Pomocy innych aplikacji z pakietu Adobe Creative Suite. System Pomocy jest bardzo wydajny i zorientowany zadaniowo.

Wymagania systemowe:
- Procesor Intel XeonT, Xeon Dual, Intel Centrino, Pentium III lub 4
- System operacyjny Microsoft Windows 2000 z Service Pack 4, lub Windows XP z Service Pack 1 lub 2
- 320MB RAM (zalecane 384MB)
- 650MB Wolnego miejsca na dysku
- Monitor i karta graficzna pracująca co najmiej z rozdzielczością 1024x768 i 16 bitowym kolorem
- Internet lub połączenie telefoniczne w celu aktywacji programu


Podobne tematy: