Artur Ławniczak-kandydat na burmistrza

Kategoria: Forum polityczne gminy i miasta Szadekartur ławniczak
2006-10-15, 21:06
Witam, to mój pierwszy kontakt ze stoną Szadek info. Jest potrzeba rozmowy na temat Szadku. Proponuję wszystkim aby ta dyskusja o wyborach przybrała wymiaru konkretnego. Mieszkańcy gminy zasługują na słowa prawdy i szacunek.
Prawda - czyli co trzeba szybko przygotować aby budżet gminy był zasobny. Szacunek to może nie oceniajmy startujących czy nam się podobają czy nie. Do tej pory wiele osób w Szadku podnieca się w tylko walką z kimś , warto zostawić sobie te emocje na inne okoliczności i walczyć o coś dla Szadku.
Uprzejmie informuję, że rozpoczeliśmy konsultacje społeczne kierowane do mieszkańców całej gminy. Chcemy tak realnie dowiedzieć się , co jest ważne dla rodziny, miejscowości. Nad czym pracowć w perspektywie kilku miesięcy i okresu nowego programowania 2007 - 2013. Mój kompleksowy program program przedstawię w przyszłym tygodniu.
Cieszę się, że mieszkańcy mogą wybierać z dużej grupy kandydatów. To ważne by było w kim wybierać. Dlatego zachęcam do udziału w wyborach.

Artur Ławniczak
DJArnold
2006-10-15, 22:57
Witam serdecznie Pana Artura na forum i gorąco zachęcam również do udzielania się innych kandydatów.

Ktoś wcześniej napomniał o sprawach zwiazanych z gminą i z miastem Szadek - moim zdaniem jedno nie może "żyć" kosztem drugiego - to nierozłączna całość, która powinna działać w symbiozie - bez tego nie ma wogóle co mówić o prawdłowym, przyszłościowym i korzystnym dla obu "stron" rozwoju.

Ale zacznijmy od "serca" czyli od Urzędu Gminy i Miasta Szadek.

Po pierwsze: Urząd - jednostka administracji publicznej reprezentująca całość gminy - bezstronna w problemach mieszkańców wsi i miasta - nieukierunkowana na żadną ze stron - ma działać w dobre imię ogółu mieszkańców gminy.

Po drugie: Burmistrz - człowiek również bezstronny, znający wartość swoich pracowników, szanujacy ich bo to właściwie oni wszyscy są jego "prawą ręką", powinien więc jak najbardziej być "za" pracownikami a nie traktować ich jak wrogów - to, że pracownik jest powiązany z rodzina X czy też rodziną Y nie powinien być dla niego żadna stroną przetargową (zresztą w naszej gminie trudno by wskazać zupełnie nie zwiazane ze sobą rodziny) - osoba, której dobre imię zależy od całości - bez ukierunkowań typu wieś - ok miasto - be.

Po trzecie: Pracownicy Administracji Publicznej - ludzie od czarnej roboty, zespół, z którym Burmistrz powinien żyć w jak najlepszych relacjach, z jego osobistym wsparciem dla nich - a wszystko po to żeby mogli pracować wydajnie, przedstawiać własne pomysły, dyskutować nad poprawą warunków pracy itp. a nie żyć w zastraszeniu i obawach o przyszłe jutro czy drżeć ze strachu mijając Go na urzędowym korytarzu.

Ostatnio chyba trochę brakowało rzeczy wymienionych powyżej..........................

Zachęcam do dyskusji i pozdrawiam.
Mjollnir
2006-10-16, 13:44
Witam Panie Arturze,
od razu proponuję zarejestrować się-daje to wiele korzyści: stały profil (nikt nie może podszwać się pod Pana osobę), powiadomienia o odpowiedzi na e-mail, łatwy dostęp do nowych nieprzeczytanych postów bez konieczności ich szukania, kontakt z innymi użytkowanikami poprzez prywatne wiadomości itd. A po (ewentualnym) wyborze, miałby Pan łatwiejszy kontakt z mieszkańcami.

Myślę, że można byłoby dla rozróżnienia nadać Panu status VIP-a i specjalny kolor nick'a w profilu.

Oczywiście to byłoby rozwiązanie modelowe-każdy kto chciałby wziąć udział w debacie na Forum (jako kandydat) miałby takie same prawa. Dlatego zachęcam innych kandydatów czytających posty na Forum do rejestracji.

Mam kilka pytań odnośnie programu, ale to później...
Pozdrawiam
FOLARI
2006-10-18, 19:12
Oto moja propozycja odnośnie funkcjonowania magistratu po wyborach samorządowych. Przydąłby się w szadkowskiej gminie referat kultury, turystyki i sportu, żeby bylo jasne kto trzyma piecze nad tymi instytucjami bo jak do tej pory wydaje mi sie, że panuje u "Nas" samowola    . Poza tym można pozyskać fundusze na rozwój tych dziedzin życia społecznego. Na przykładzie innych gmin można stwierdzić że ów referat doskonale spełnia swoją rolę, pozyskuje wszelkie możliwe środki przez co życie kulturalne gminy staję sie bogatsze bo u nas niestety.......    przykład festyn rodzinny na pożegnanie lata gdzie mimo tłumu chętnych impreza plenerowa została odwołana z powodu wyjazdu dj wrony    . Propozycja co do zmiany osoby za konsolą----mamy przecież dwóch dyrektorów MGOK
artur ławniczak
2006-10-24, 10:33
Witam Państwa,

Na szczęście działa instynkt samozachowawczy mieszkańców gminy którzy domagająsię więcej informacji od kandydatów.
To bardzo pozytywna reakcja kiedy społeczeństwo interesuje się swoją miejscowością i ludzmi którzy chcą sterować gminą.
Uczmy się wspólnie wypowiadać w sprawach które bolą, cieszą i angażują. To Nasz obowiązek. Słuchać, wyciągać wnioski i do realizacji. Zgodnie z zapowiedzą przedstawiam komplekowy program, zagadnienia i kilka słów o sobie.
Program przedstawia zagadniena które są istotne. Proszę się nie obawiać,że jet ich tak wiele. Oczekiwania zawsze są jeszcze większe.

Żona Jolanta Będkowska-Ławniczak jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, cała rodzina żony pochodzi z gminy Szadek.
Córka Martynka 4 latka.
Jestem absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu ,mgr inż. techniki rolniczej i leśnej. Z wykształcenia i pasji jestem rolnikiem. Przygodę z działalnością społeczną rozpocząłem w Związku Młodzieży Wiejskiej. W ZMW nauczyłem się działać w zespole i dla ludzi realizując hasło ,, Myśleć Po Polsku, Działać Po Europejsku’’ zachowują dobre i równe proporcje czuję ,że pozytywne działanie to moja pasja która służy mnie i wielu ludziom. Doświadczenia zawodowe i społeczne zdobywałem w wielu miejscach Polski i Świata. Od dojenia 120 krów w Szwecji przez szkolenia liderów w Belgii, pracę w programach Komisji Europejskiej i Rady Europy. Nie boję się ciężkiej i solidnej pracy realizowałem się kilku firmach i instytucjach począwszy od Alfa Laval Agri, Vlogtman, DeLaval, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
W latach 2002-2006 pełniłem społecznie funkcję prezesa Związku Młodzieży
Wiejskiej.
Kierując się troską o przyszłość i dobro Naszej Gminy oraz byt wszystkich obecnych i przyszłych Mieszkańców, bazując na uniwersalnych wartościach społecznej nauki Kościoła Katolickiego, mając na uwadze powszechne poszanowanie wolności i sprawiedliwości, dbając o godność wszystkich mieszkańców Gminy Szadek, niniejszym przedstawiam program Dla SZADKU’’, jasno określając założenia działań, jakie wspólnie możemy realizować w imieniu i dla dobra wszystkich Mieszkańców, w celu zapewnienia systematycznego rozwoju.

Blok: Ekonomiczno- Infrastrukturalny

 Przygotowanie i wdrożenie nowej spójnej Lokalnej
Strategii Rozwoju gospodarczej dla Gminy i poszczególnych miejscowości.
 Powołanie Lokalnej Grupy Działania w celu opracowania Programu Leader na lata 2007 – 2013

(Uwaga! Co to jest program Leader mozna zobaczyć tutaj: http://www.minrol.gov.pl/...d=1563&LangId=0 Edycja: Mjollnir)

 Utworzenie profesjonalnego Centrum Doradztwa Rolniczego dla rolników pomagającego w pełni wykorzystywać środki europejskie na obszarach wiejskich
 Promocja Produktów Regionalnych ,,NAJLEPSZE, BO Z SZADKU’’
 Wytypowanie i przygotowanie terenów uzbrojonych pod budownictwo mieszkaniowe (prace przygotowawcze zapewniają nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych w naszej gminie; nowi mieszkańcy i inwestorzy wpłyną korzystnie na ożywienie gospodarcze tego terenu)
 Dążenie do realizacji inwestycji gminnych w oparciu o DUŻY udziału pracowników - Mieszkańców Naszej Gmin
 Szeroka promocja gospodarcza Gminy, realizowana w celu aktywnego pozyskiwania lokalizacji nowych inwestycji na terenie Gminy
 Ułatwienia w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych.
 Przygotowanie gruntów pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Blok: Socjalno-Społeczny

 Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców
 Podjęcie i realizowanie współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i Izbami Rolniczymi, mającej na uwadze interes rolników z terenu naszej gminy
 Współpraca z organizacjami i grupami społecznymi takimi jak Koła Gospodyń Wiejskich i jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej
 Zmiana praktyki przyznawania i udzielania świadczeń społecznych z funduszy gminnych mająca na celu rozszerzenie opinii społecznej w tym względzie.
 Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 Wszechstronne wsparcie wszystkich cennych inicjatyw społecznych oprawiających warunki życia mieszkańców Gminy.
 Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy, na bazie Rady Gminy.
 Odtwarzanie funduszy sołeckich (dać szansę sołectwom na decydowanie o swoich potrzebach).
 Wprowadzenie programu ,,Zdrowa Gmina”: , wprowadzenie badań profilaktycznych kobiet i mężczyzn, gimnastyka korekcyjna dla dzieci.
 Wprowadzenie różnych form pracy z młodzieżą mającej na celu podnoszenie poziomu aspiracji życiowych i kompetencji zawodowych.

Blok: Bezpieczna Gmina dla wszystkich jej Mieszkańców

 Opracowanie i wdrożenie programu ,,Bezpieczna Gmina” obejmującego:
a) podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy,
b) budowa sieci oświetleniowych w miejscowościach na terenie Gminy
c) wprowadzenie szeroko zakrojonych działań o charakterze prewencyjnym, realizowanych przy współudziale wszystkich sił społecznych naszego regionu.
 -Opracowanie i wdrożenie programu ,,bezpieczna droga do szkoły” obejmującego:
a) dowóz dzieci do szkoły gminnym gimbusem z pełną opieką pedagogiczną
b) budowa zatoczek dla autobusów realizujących dowóz dzieci do szkół
c) budowa poboczy dróg gminnych.

Blok: Kulturalno- Oświatowo- Sportowy

 Utrzymywanie dotychczasowo istniejących sieci szkolnictwa na
terenie Gminy
 Doposażenie pracowni dydaktycznych w placówkach oświatowych.
 Ożywienie działalności kół sportowych i innych placówek kulturalnych.
 Wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży z naszego terenu.
 Powołanie stałych etatów dla wychowawców i osób organizujących działalność sal sportowych i świetlic gminnych w oparciu o środki publiczne.
 Rozbudowa i unowocześnienie boiska sportowego w Szadku.
 Budowa małych boisk w zainteresowanych miejscowościach.
 Powszechny, bezpłatny dostęp do istniejącej infrastruktury sportowo kulturalne, w tym także po godzinie 16-tej dla wszystkich mieszkańców gminy.
 Wspieranie działalności zespołów śpiewaczych, folklorystycznych, jednostek pożarniczych oraz pozostałych stowarzyszeń i organizacji kulturalnych.
 Stworzenie w gminie Szadek Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 Współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz wyposażenie wszystkich dzieci w elementy odblaskowe.

Blok: Samorząd bliżej Mieszkańców Gminy
Obejmujący zadania do zrealizowania:

 Szeroka informacja mieszkańców o pracach samorządu,
 Urząd Miasta i Gminy przyjazny mieszkańcom
 Reorganizacja pracy Urzędu poprawiająca jakość pracy i zadowolenie mieszkańców
 Pełna jawność procesów inwestycyjno finansowych realizowanych przez władze samorządowe.
 Szczególny udział mieszkańców gminy w realizacji inwestycji gminnych, w szczególności zaś szeroki udział firm i osób bezrobotnych z terenu gminy w procesach inwestycyjnych.
 Szeroki konsultacje społeczne w sprawach o szczególnej wadze dla mieszkańców.
 Reprezentowanie interesów mieszkańców na zewnątrz, w szczególności zaś przed organami administracyjnymi, administracją służbą zdrowia, funduszy społecznych i innymi działającymi na rzecz rolników i mieszkańców (np. kwestia zalewania pól i użytków rolnych)

Powyżej prezentowany program wyborczy jest moja propozycja dla Państwa, ma charakter otwarty, dlatego też zapraszam wyborców do zgłaszania swoich potrzeb.
Jestem zawsze do Państwa dyspozycji.
Mjollnir
2006-10-24, 12:58
Proszę wybaczyć śmiałość Panie Arturze, ale będzie dużo pytań
artur ławniczak
2006-10-24, 15:47
Witam, czuję się świetnie, widzę naprawdę dobrego analityka.
Jestem absolwentem TRiL i nie miałem bezpośrednich kontaktów z Prof. PAWLINĄ I Prof. Jamroz. Jeśli chodzi o ,,żywienie" to uwielbiam ciasta róznego typu.

Naszym obowiązkiem jest odpowiednie poinformowanie o mozliwościach z jakich mogą skorzystać rolnicy. Wielu jeśli ma tą informacje to będzie wiedziała co zrobić. Nic na siłę jak ktoś woli siedzieć w domu - jego sprawa. Okres 2007- 2013 jest prawdopodobnie ostatnim okresem wsparcia obszarów wiejskich nie tyko rolników. Wieś to nie tylko rolnicy, to ogromna liczba ludzi którzy moga coś robić bez uciekania na zachód. Zespół Doradczy którego trzon stworzyliśmy jasno musi podpowiedzieć co dla danego gospodarstwa może być dobre , jaka specjalizacja lub moze lepiej zrezygnować z produkcji rolnej np. zalesienie.

Jeśli ktoś robi dobrą robotę , dobre produkty , usługi to czeba go popierać, mniezależnie czy jest prywatnym przedsiębiorcą , spółdzielnią, spółka. W Europie duże firmy takie jak Arla Food, Polbank to spóldzielnie, związki zawodowe. SKR, GS to typowe spółdzielnie robią fajne produkty i usługi, KGW - spotykają się Panie to wspaniałe ,że chca pracować w grupie budują Lokalną Grupę Działania.

Promocja Produktów regionalnych ma kilka ścieżek. Jedna to mocne wejście reklamowe chleba, kiełbasy i może nalewki. Udział w targach krajowych i zagranicznych za środki MG I własne. Ładny namiot relamowy, prezentacja produktu, sprzedaz za symboliczną złotówkę pokryje koszty uczestnictwa. Połączenie sił w wypromowaniu produktu regionalnegi (Agro-info, Polska Izba Produktu Regionalnego) z przedsiębiorcami i spółdzielniami . My dajemy kontakty organizujemy spotkania a reszta w rękach zainteresowanych( pod kontrola )

Nie jestem zwolennikiem rozdawania - bo nikt tego nie szanuje. A do zrobienia sporo.

Faktycznie wizerunek architektoniczny jest jaki jest
1. Plan zagospodarowania przestrzennego , to kosztuje ale nie ma wyjścia, studium jest na wąski obszar i wychodzi drożej. Szadek jest miastem do 5 tys. mieszkańców to bez problemów możemy skożystać z odnowy i rozwoju wsi . ALE PIERWSZE TO STWORZENIE LSR( lokalnej strategii rozwoju) w której wszystkie plany będą spisane i przewidziane.

Warunki bytowe Mieszkańców - oś 3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW . Regulacja gospodarki ściekowej , dostę do szerokopasmowego internetu. Edukacja ustawiczna dla dorosłych i młodizeży - EFS DZIAŁANIE 2.1 I 2.3 przy współudziale firm świadczących usługi szkoleniowo doradcze.

Dobrze działająca Gmina, kadra przeszkolona, przygotowana nie robi szkolnych błędów. Ale jeśli jest problem to odpowiednia obsługa prawna może to wyjaśnić. Pomoc prawna dotyczy problemów mieszkańców w kontaktach z administracją samorządową, rządową. Nie jestem zwolenikim pomagania w sprawach o zapłatę czy małżeńskich. to inne pole dla adwokatów.

Zdrowa gmina to współpraca ze specjalistami trudno dostępnymi na codzień, i raz , dwa razy w roku można ich zaprosić do Szadku na tz. biała sobotę.
To szeroki program podmiotów wykonujących usługi badania mammograficznego a także prostaty, zwyrodnień kręgosłupa , narządów ruchu.

Bezpieczęństwo Gminy to wiedza Mieszkańców, dobra promocja postaw obywatelskich, wyposażenie dzieci i młodzieży w odblaskowe światełka,
Rowerzyści nie dajcie się zabić !!! przymocujcie odblaski z tyłu i przodu . Sporo osób jeżdzi rowerami - super ale ich nie widać po zmroku.

Szalet jest potrzebny ale dalej od szkoły, biblioteka nie musi być w sali gimnastycznej, jest trochę więcej innych pomieszczeń na bibliotekę.
Ważnym elementem to pokuszenie się o budową przyzwoitej, wkomponowanej do stylu dużej wiaty dla osób handlujących. Z utwardzeniem nawierzchni , toaletą itp.

Komunikacja - takich rozmów nie prowadziłem do przemyślenia.

cYKLICZNE SPOTKANIA TO OBOWIĄZEK WŁADZY.
Oczywiście 1 forum to Rada Gminy - wystarczy normalny dialog. Dla narwanych - pielgrzymka na Jasną Górę - troche pokory jest potrzebne.

Na pozostałe zapytania odpowiem z przyjemnością w chwili wolnego czasu.
Dziękuje za zaangażowanie
Z pozdrowieniami Artur Ławniczak
Komitet Wyborczy A.Ł.
2006-11-03, 12:38
W sobotę 4 listopada (jutro) w sali MGOK w Szadku o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z kandydatem na burmistrza Arturem Ławniczakiem. ZAPRASZAMY!
KOMITET WYBORCZY A.Ł.
2006-11-09, 13:39
W piątek 10 listopada o godz. 17.00 w sali OSP odbędzie się spotkanie z Arturem Ławniczakiem. ZAPRASZAMY!
Mjollnir
2006-11-13, 14:06
Prawdopodobnie wybory wygrała w I turze obecna Pani burmistrz. Czy zamierza Pan aktywnie działać w gminie nadal? Czy przegrane wybory nie zniechęciły Pana?
Artur Ławniczak
2006-11-13, 19:20
Witam Serdecznie,

Na początek chcę gorąco podziękować za zaufanie jakim Państwo mnie obdarzyliście.
To miłe i motywujące. Wybory wygrała Pani Stefania Sulińska - gratulacje - tak wybrała większość mieszkańców.

Teraz do pracy. Gratuluję nowej Radzie - pracy jest dużo.

Na pierwsze posiedzenie Szanownej Rady pozwolę sobie zaproponować konkretną rzecz do realizacji.

Państwa zaufanie mnie do tego zoobowiązuje i upoważnia.

Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam

Artur Ławniczak
Mjollnir
2006-11-14, 08:36
Na pierwsze posiedzenie Szanownej Rady pozwolę sobie zaproponować konkretną rzecz do realizacji.


A kto Pana będzie reprezentował?
Artur Ławniczak
2006-11-14, 14:57
Witam,

Osobiście zaprezentuje propozycje dla Szadku. Mam nadzieję ,że szanowna Rada dopuści taki głos.
Pozdrawiam


Podobne tematy: